సంఘ సేవ

గ్రాడ్యుయేట్ చేయడానికి అవసరమైన వాలంటీర్ గంటలు: ఆందోళనకరంగా లేదా అద్భుతంగా ఉందా?

ఆ వాలంటీర్ గంటలను పూర్తి చేయండి లేదా మీరు గ్రాడ్యుయేట్ చేయలేరు! ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, ఆ ప్రకటనలు బాగానే ఉన్నాయా?

కార్యకర్త పిల్లవాడిని ఎలా పెంచాలి: తల్లిదండ్రులు చేయగల 7 విషయాలు

మంచి పిల్లలను పెంచడమే పేరెంట్‌గా నా పని అని నేను నమ్ముతున్నాను. మర్యాద, దయగల, సానుభూతిగల పిల్లలు మాత్రమే కాదు, ఫిర్యాదు చేయడం మార్పు కోసం ఒక వ్యూహం కాదని అర్థం చేసుకున్న యువకులు. ఒక కార్యకర్తగా ఉండేందుకు, పక్కకు తప్పుకుని మార్పు కోసం పని చేయడానికి ప్రేరేపించబడిన పిల్లలు, .

నాయకత్వ పాత్రలు: అందరూ నాయకత్వం వహిస్తే, ఎవరు అనుసరిస్తున్నారు?

పిల్లలు మిడిల్ స్కూల్ కోకన్‌ను విడిచిపెట్టడం రెండవది అనిపిస్తుంది, నాయకత్వ పాత్రల కోసం ఉన్మాదమైన రేసు ప్రారంభమవుతుంది. కేవలం సభ్యుడిగా ఉంటే చాలదా?